Nasveti

Primeri iz prakse

Primer 1

Vodni kamen v bojlerju

Primer 1

Vodni kamen v bojlerju

Primer 1

Vodni kamen v bojlerju

Vodni kamen


Najboljša zaščita pred vodnim kamnom je preventiva, zato priporočamo da si na vstopu vode v stanovanjski objekt namestite ustrezno skupino za pripravo sanitarne vode. Način zaščite oziroma priprava vode se izvede glede na izmerjeno kemično sestavo vode (trdoto) na samem objektu. To pomeni vgradnjo regulatorja tlaka, vgradnjo ustreznih mehanskih filtrov ter ustrezne mehčalne naprave v kolikor je potrebna. Ustrezno pripravljena sanitarna voda vam zagotavlja boljše delovanje in daljšo življenjsko dobo za vse naprave v gospodinjstvu (pomivalni in pralni stroj, bojler, peč, pipe, tuši,....).
Popolne zaščite pred odlaganjem vodnega kamna ni, zato je pomembno tudi njegovo odstranjevanje oziroma čiščenje. Čiščenje kamna je potrebno opraviti v odvisnosti od uporabe, saj je pri večji porabi tople vode potrebno pogosteje čistiti naprave. Priporočamo kontrolni pregled vsako leto. S čiščenjem vodnega kamna podaljšamo življenjsko dobo aparatov, saj s tem omogočimo njihovo nemoteno delovanje.
Čiščenje aparatov je bistvenega pomena za njihovo pravilno delovanja. Pri segrevanju vode se izloča vodni kamen in se nabira v notranjosti pretočnih izmenjevalcev, bojlerjev in cevi. Ta vodni kamen otežuje delovanje iz zmanjšuje pretok vode skozi aparat do te mere, da se aparat ustavi.

Primer 2

Vodni kamen v cevi

Primer 3

Vodni kamen v ceveh

Primer 4

Prenapetostni sunek

Primer 5

Udar strele

Primer 6

Udar strele

Prenapetostna zaščita električnih instalacij


Največje prenapetosti v omrežju se pojavijo ob udarih strele! Ni nujno, da gre za neposredni udar v sam objekt; tudi ob bližnjih, kot tudi oddaljenih udarih se lahko pojavijo inducirane prenapetosti, ki zlahka poškodujejo elektronske naprave. Zato strankam svetujemo vgradnjo prenapetnostnih zaščit.
V praksi se pogosto dogaja, da se prenapetostnih zaščit ne uporablja. V vsakem primeru, vam svetujemo vgradnjo vsaj tako imenovane zadnje, III. stopnje zaščite, ki je običajno na tržišču dosegljiva v obliki različnih električnih podaljškov ali vtičnic z vgrajeno prenapetostno zaščito. Vsekakor je ta vrsta zaščite recimo temu bolje kot nič, ni pa popolna in 100%.
Zmogljivost odvajanja toka je pri takšnih vrstah zaščit okrog 6 kA, kar je dovolj za zaščito pred »običajnimi« sunki v omrežju ni pa dovolj če se pojavi udar strele neposredno v objekt ali nekje blizu objekta, takrat so tokovni sunki tudi do 200 kA. V tem primeru torej takšna prenapetostna zaščita ni sposobna zaščititi naprave in se tudi sama zaščita uniči skupaj z napravo, ki bi jo morala zaščititi.
Samo v primeru instalirane kompletne prenapetostne zaščite, kar pomeni vse 3 stopnje prenapetostnih zaščitnih elementov, prenapetostna zaščita uspešno zaščiti napravo.

Servis

Delo na terenu

Servis

Delo na terenu

Servis

Delo na terenu